XTB มีรายได้กิจกรรมของลูกค้าส่งเสียงหึ่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2020

XTB มีรายได้กิจกรรมของลูกค้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 – มุมมองทางธุรกิจ – XTB Inc. ธุรกิจซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยมีพนักงาน 6 คนเติบโตอย่างรวดเร็วจากพนักงานหกคนไปจนถึง 100 คนเมื่อขยายฐานลูกค้า XTB เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์บนเว็บและสามารถขยายฐานลูกค้าจากร้านค้าเริ่มต้นเล็ก ๆ ไปจนถึง บริษัท ขนาดใหญ่และ บริษัท ขนาดใหญ่หลายแห่งเช่นกัน

เมื่อ XTB เริ่มเติบโตรายได้ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นรายได้มากกว่าเจ็ดล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามการเติบโตของรายได้ของ บริษัท นั้นไม่ราบรื่นอย่างสิ้นเชิงเนื่องจาก XTB ประสบปัญหาลูกค้ารายใหญ่บางราย ในการประมูลเพื่อขยายรายได้ บริษัท เริ่มเสนอโปรแกรมพิเศษสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก XTB ก็เริ่มให้บริการบางอย่างกับธุรกิจที่จะให้บริการเฉพาะกับ บริษัท ขนาดใหญ่

ในฐานะที่เป็น XTB เป็นที่นิยมมากขึ้นกับธุรกิจขนาดเล็ก บริษัท ก็เริ่มที่จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ฐานลูกค้าของ XTB ซึ่งเพิ่มขึ้นจากพนักงานหกคนเป็นมากกว่า 100 คนช่วยกระตุ้นการเติบโตนี้ แต่การเติบโตก็มาจากค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเติบโตนี้ได้นำมาซึ่งความท้าทายบางอย่างที่ บริษัท เผชิญกับลูกค้าก่อนหน้านี้

การเพิ่มขึ้นของรายได้และฐานลูกค้ารวมกับความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการของ XTB ที่เพิ่มขึ้นทำให้ XTB ดำรงตำแหน่งใหม่สองตำแหน่ง: ตำแหน่ง CEO และตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด XTB ดำรงตำแหน่งใหม่สองตำแหน่งและเริ่มขยายการดำเนินงานโดยเพิ่มสำนักงานและจ้างพนักงานใหม่ เมื่อ XTB เริ่มขยายตัวการเติบโตของรายได้ของ บริษัท ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ไม่ใช่ในอัตราที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของรายได้ของ XTB นั้นสามารถเติบโตได้ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้เล็กน้อย ดังนั้นแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น บริษัท ก็ยังไม่สามารถรักษาระดับกำไรในปัจจุบันไว้ได้

XTB ยังคงมีลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่องและประสบกับความท้าทายเดียวกันกับที่เคยประสบเมื่อเริ่มขยายตัวครั้งแรก เมื่อผู้คนสนใจผลิตภัณฑ์และบริการของ XTB มากขึ้นจำนวนลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ XTB ไม่ต้องการสูญเสียลูกค้าประจำทั้งหมด เริ่มให้บริการบางอย่างแก่ลูกค้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ XTB อยู่แล้ว นอกจากนี้ทีมขายของ XTB ก็เริ่มขยายตัวเมื่อมีพนักงานเพิ่มเข้ามาในแผนกการขายและ บริษัท ก็เริ่มรับผิดชอบบางส่วนของสำนักงานขายแบบดั้งเดิม การรวมกันของการเปลี่ยนแปลงทั้งสองนี้ส่งผลให้รายได้และกำไรขั้นต้นของ XTB ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

แม้จะมีปัญหาในการเติบโตของรายได้ บริษัท ยังคงรักษาสถานะทางการเงินเริ่มต้นและรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งไว้ การลดลงของการเติบโตของรายได้ทำให้ XTB ประสบกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในมูลค่าของหุ้นและราคาหุ้นของมันลดลงมากกว่าร้อยละแปดในวันที่ข่าวการสูญเสียเหล่านี้ถูกประกาศ แม้ว่า XTB จะประสบกับการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น แต่ธุรกิจยังคงมีกำไรและแนวโน้มระยะยาวของ บริษัท เป็นบวกอย่างมาก